Domov
Konferencia v Terchovej

V Terchovej sa v dňoch 2. – 4. 8. 2007 uskutočnila medzinárodná konferencia Jánošík a fenomén zbojníctva na slovensko – poľsko – českom pomedzí. V rámci projektu Jánošíkovská tradícia ako jedinečný fenomén spoločného kultúrneho dedičstva slovensko – poľského pohraničia ju pripravilo Považské múzeum v Žiline spolu so svojim zahraničným partnerom Muzeom w Bielsku – Białej. Tak ako celý projekt i konferencia bola financovaná z európskych štrukturálnych fondov z programu INTERREG IIIA SR – PL (programovacie obdobie 2004 – 2006, priorita: 2 Socio-ekonomický rozvoj, opatrenie: 2.3 Podpora miestnych iniciatív - fond mikroprojektov) Jej cieľom bola výmena informácií medzi odborníkmi partnerských inštitúcií na tému zbojníctva v geografickej oblasti slovensko – poľsko – českého pohraničia, historických a kultúrnych súvislostí tohto javu a osobitne jánošíkovskej tradície v slovenskej a poľskej kultúre.
Celý článok...